1 Ocak 2011 Cumartesi

Maliye Bakanı'nın ezberini bozmak...

2010 yılının son günü Maliye Bakanı Twitter'da vatandaşların sorularını yanıtladı. Sayın Mehmet Şimşek'e geçen sefer de olduğu gibi birkaç kişi yine pasaport konusunda birkaç soru yönelttik. Bakan, beklediğimiz "ezberi" tekrarladı.
Biz şu soruları sorduk:
  • sayın bakan zaten dünyanın en pahalısı olan pasaporta bugün % 8 daha zam yaptınız NEDEN?
  • sn bakan 5-10 yıllık pasaport dünyada ortalama 50dolar, biz de 225 dolar.Siz bu pasaporta bir de % 8 zam yaptınız bugün. NEDEN
  • pasaport zammının nedeniyle ilgili bir cevap verir misiniz daha önce de vermediniz? Neden pasaporta her yıl zam yapıyorsunuz?
Bakan ağırlıklı olarak benzin zammı ile ilgili sorulara yanıt verdikten sonra, pasaport konusunda "fatih duman"ın "cidden anlayamıyorum Syn Bakanım,pasaport pahalı olacaktı ise neden komşularımız ile vizeler kaldırıldı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
  •  Pasaport harçlarına 20.06.2010 tarihinde yaklaşık %50 oranında indirdik.
  • Ayrıca 138 Lira olan değerli kağıt bedelini 50 Lira'ya düşürdük. 2011 yılında bu fiyatlar enflasyon kadar artırılacaktır.
Bu yanıtların aynısını daha önceki söyleşilerde de aynen tekrarladı. Siz ne sorarsanız sorun Bakan ezberini bozmuyor. Aynı sözleri, yanıtları tekrarlıyor. 

Bu soruları yeni yılda sorsak eminim bu kez sadece şu değişiklik olacak yanıtta: "Pasaport harçlarını GEÇEN YIL yaklaşık %50 oranında indirdik."

Maliye Bakanlığı'na internet üzerinden soru iletiyorsunuz, gelen yanıt hep aynı, bana da onlarca arkadaşımıza da ilgili bürokratlar tarafından "bakan adına" şu yanıt verildi:
"İlgi dilekçenizde istemiş olduğunuz bilgiler mütalaa içerikli olduğundan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin olarak 19.04.2004 gün ve 2004/7189 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca çıkartılan yönetmeliğin “Tavsiye ve mütalaa talepleri” başlıklı 38 inci maddesinde “Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” hükmü gereği Bilgi Edinme Hakkı Kanunu karşılanması mümkün bulunmamaktadır." 
"Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri"nin 2011 yılındaki hedeflerinden biri iyice netleşti. Öncelikli hedefimiz Maliye Bakanlığı'nın temel bir insan hakkı olan "seyahat özgürlüğü" konusundaki ezberini bozmak!

"Seyahat özgürlüğü"nün temel bir insan hakkı olduğunu, yapılan indirimin yetersizliğini Sayın Maliye Bakanına "göstermek" zorundayız.

Görev başına...

Hiç yorum yok: