21 Haziran 2011 Salı

Yeni Anayasa'da Seyahat Özgürlüğü

Seyahat özgürlüğü mücadelemiz konusunda hedef büyüttük, diyebiliriz. Hem Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri hem de Sırt Çantalılar Topluluğu ile birlikte yeni Anayasa'nın yapım aşamasında "seyahat özgürlüğü" ile ilgili maddenin de yeniden düzenlemesini istiyoruz. Ve "pasaport"un bir devletin vatandaşlarına vermek zorunda olduğu bir kimlik belgesi olarak "seyahat özgürlüğü ve temel haklar" perspektifinden ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bu perspektifi "somut" öneriler haline dönüştürmek için sizlerin de katkılarına ihtiyacımız var.

Seyahat özgürlüğünü tüm yurttaşlarımız için geçerli kılacak biçimde, temel bir hak vurgusunu öne çıkaran, pasaport ücret ve harçları, yurt dışına çıkış harcı, yeşil pasaport gibi istisnai uygulamalarla keyfi olarak hükümetler tarafından bu hakkın elimizden alınmasını engelleyen bir Anayasa maddesi oluşturmalıyız.

Anayasamızın şu anda 23. ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesindeki düzenlemeyi genişleten ve daha derinlemesine yorumlayan bir yaklaşımla konuyu ele almalıyız.

Diğer ülkelerin Anayasalarındaki "seyahat özgürlüğü"nü düzenleyen ilgili maddeler de bu konudaki çalışmalara ciddi katkı sağlayabilir. Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu maddeleri, gerekçelerini inceleyip kendimize özgü bir öneri ve düzenleme ortaya koyabiliriz.

Evet, lütfen bu konuda düşünmeyi ve önerilerinizi esirgemeyin!

Hiç yorum yok: