1 Mayıs 2012 Salı

1 Mayıs'ta Taksim'de "Seyahat Özgürlüğü" istedik!


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri de Taksim'de, alanlardaydı. Temel hak ve özgürlükler konusundaki taleplerimizi bir kez daha tekrarlamak için oradaydık. Dayanışma gününde hepimiz için "seyahat özgürlüğümüzü geri istiyoruz", "Türkiye Cumhuriyeti'nin Müşterisi değil yurttaşıyız" diye haykırdık.

Seyahat özgürlüğü temel bir insan hakkıdır ve bu hakkımızı Türkiye'de ve dünyada ihlal eden her şey ve herkes ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte...Hiç yorum yok: