27 Mayıs 2011 Cuma

Başbakan'a yazdık Pasaport Daire Başkanı yanıt verdi!

İmza kampanyasının mektuplarını yolladıktan yaklaşık 1,5 ay sonra yanıtlar elimize ulaşmaya başladı. Başbakan'a yolladığımız mektuba İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı'ndan yanıt geldi. (Bu yanıtın başbakana yolladığımız mektuba olduğunu düşünüyoruz, çünkü İçişleri Bakanlığı'na bir mektup yollamadık.Ancak mektup tarihinde bir hata var, çünkü 10 Mayıs'ta değil, 30 Mart'ta yolladık.)

Mektubu da aşağıda yorumsuz yayınlamak, ancak sadece şunu vurgulamak istiyorum.  Hatırlamak isteyenler bizim yolladığımız mektubun linkini de  Tıklayın!

Ve aşağıdaki yanıtın bizim taleplerimizle ne kadar ilgisiz ve sadece "bilgilerimizi rica etmek" için yazılmış olduğunu anlayın. Şimdi Cumhurbakanımızdan bir yanıt bekliyoruz. Bakalım ne zaman ve hangi içerikte bir yanıt gelecek?

Pasaport Dairesi Başkanı'nın mektubu/yanıtı:


"10.05.2011 tarihli mesajınız incelenmiştir.

Anayasa ile güvence altına alınan seyahat hürriyetinin uluslararası alanda  kullanılmasını sağlayan vesika pasaporttur. 5682 sayılı Pasaport Kanunun 12. Maddesinde T.C. namına verilecek pasaportlar 1-Diplomatik, 2- Hususi damgalı, 3-Hizmet Damgalı, 4- Umuma mahsus olmak üzere çeşitlere ayrılmıştır. Bunlardan ilk üç sıradaki pasaportlar aynı kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde sayılan şartları taşıyanlara düzenlenirken, son sıradaki umuma mahsus pasaportlar aynı kanunun 22 inci maddesinde öngörülen kıstasların dışında hiçbir şarta bağlı olmaksızın tüm vatandaşlara düzenlenmektedir.

Umuma mahsus pasaportların dışındaki pasaportlar kişilerin kendilerine münhasıran bağlı kazanılmış haklardan olmayıp, tamamen bulundukları statüye göre düzenlenmektedir.

Bu nedenle bu tip pasaportların kimlere, ne şekilde verileceği hususundaki mevcut mevzuatta değişiklik yapılmasına dair çalışma bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim."

Hiç yorum yok: