1 Ocak 2013 Salı

Pasaport %15 zamlandı, 513 TL oldu!

T.C. Pasaportu dünyanın en pahalı pasaportu olma ünvanını korudu. Türkiye'de "seyahat özgürlüğü"nün önündeki en büyük engellerden biri yüksek ve "otomatik" pasaport zamları, artarak sürüyor.

2013 yılında 10 yıllık biyometrik pasaport Bakanlar kurulu tarafından "yeniden değerleme oranı" % 7,8'in üzerine de çıkılarak % 15 "OTOMATİK" olarak zamlandı. Artık 10 yıllık biyometrik pasaport almak isteyenler tam 513,40 TL ödemek zorundalar!
Pasaport defter bedeli de yüzde 15.2 zamlanarak 62,5 TL'den 72.TL'ye çıktı. Bu ücrete pasaport harçları da eklenince 4-10 yıl arası biyometrik pasaport ücreti 513,40 TL'yi buldu.

Bugün yayımlanan Resmi Gazetede harçlar kanunun (6) SAYILI TARİFE 'sinin 1. fıkrasına göre,
Pasaport Harçları şöyle belirlendi :

I- Pasaport Harçları:

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

6 aya kadar olanlar
92,55 + 72 TL

1 yıl için olanlar
135,20 + 72 
TL

2 yıl için olanlar
220,65 + 72 
TL

3 yıl için olanlar
313,25 + 72 
TL

3 yıldan fazla süreli olanlar (10 yıla kadar)
441,40 + 72 
TL

1.Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.


Yukardaki ifadeleri aynen bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğden aldım. Buna göre "konsolosluklarda" uygulanacak fiyatlar da bunlar. Ve konsoloslukların harçları belirlerken kullanacakları ABD doları kuru: 1,8.- TL


Hiç yorum yok: