20 Nisan 2010 Salı

Seyahat Özgürlüğü'nde Anayasal Adım!

TBMM'de görüşülen Anayasa paketinin en önemli parçalarından biri olan ve "seyahat özgürlüğü"nü genişleten madde Genel Kurul'da az önce kabul edildi.
(337 evet/ 71 hayır, referanduma gitme sınırını (330) geçtiler)

Eski madde şöyleydi:

V.  Yerleşme ve seyahat hürriyeti
MADDE 23. – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
(Değişik: 3.10.2001-4709/8 md.) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Bu maddenin 3. fıkrası değiştirildi. Yeni hali şöyle oldu: “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına baglı olarak sınırlanabilir.”


Böylece, daha önce olan "vatandaşlık ödevi sınırlaması(vergi borcu gibi) tamamen kaldırılırken, hakim (mahkeme) kararı olmaksızın, ceza soruşturma veya kovuşturması "seyahat özgürlüğü"nün önünde bir engel oluşturmayacak.

Ancak bu değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı onayı, belki Anayasa Mahkemesi ve Referandum süreci netleştikten sonra yürürlüğe girebileceğini unutmamak gerekir. 

Hiç yorum yok: