1 Temmuz 2010 Perşembe

Müstehcen olan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi değil, dünyanın en pahalısı olan pasaport fiyatlarıdır.


SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ GÖNÜLLÜLERİ
BASIN AÇIKLAMASI
01.07.2010

Müstehcen olan Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi değil,
dünyanın en pahalısı olan pasaport fiyatlarıdır.

  • 2011 Evliya Çelebi’nin 400. Doğum yılı, bu yıl UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilirken, Türkiye’de “seyahatnamesi”nin müstehcen bulunarak toplatılmak istenmesi tam anlamıyla bir skandaldır.

  • Müstehcen olan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi değil, Türkiye’nin yurttaşlarının Anayasal hakkı “seyahat özgürlüğünü” elinden alan dünyanın en pahalısı olan pasaport fiyatlarıdır. 5 yıllık biyometrik bir pasaport dünya ülkelerinde ortalama 50 dolarken, Türkiye’de yapılan %50 indirime rağmen 225 dolardır. Devlet, vermek zorunda olduğu bir kimlik belgesi karşılığında yüksek harçlar isteyerek Anayasal hakkımızı çiğnemektedir. Dünyanın en pahalı pasaportlarını kullanmak zorunda bırakılan Evliya Çelebi’nin Torunları, şimdi de tüm dünyada temel bir kaynak kitap olan “seyahatnamesi”nden yoksun bırakılmak istenmektedir.

  • Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ndeki sergide daha geçen ay "insanlık tarihinde kültürler ve medeniyetler arasında köprüler kurulmasına en önemli katkıda bulunan ve öncü rol oynayan" 20 kişi arasında sayılan Evliya Çelebi’ye daha çok sahip çıkması gerekenlerin, bir klasik olan kitaplarını toplatmak istemesini biz “düşünce özgürlüğü” kadar “seyahat özgürlüğü”nü de yok sayan bakış açılarının bir buluşması olarak görüyoruz.

  • Türkiye’de seyahat özgürlüğümüzü geri kazanmak için mücadele eden “seyahat özgürlüğü gönüllüleri” olarak, 2011 Evliya Çelebi yılı arifesinde “seyahatnamesi”ne yönelik bu mesnetsiz ve haksız “müstehcenlik” suçlamalarını şiddetle kınıyoruz.

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri

Hiç yorum yok: