10 Nisan 2012 Salı

Yurt Dışına Çıkış Harcına Keyfi Zammı Protesto!


BASIN AÇIKLAMASI

10.04.2012

Bu sefer olmaz!
  • ·       Bir kanun teklifinin arasına sıkıştırılmış bir  maddeyle yurt dışına çıkış harcına % 33 zam geliyor.
  •      Bu “deli dumrul” vergisinin tümüyle kalkmasını beklerken, şimdi üstüne bir de zam yapılıyor. Türkiye, yurttaşlarının “seyahat özgürlüğü”nü her açıdan keyfi bir biçimde kısıtlayan ülke konumuna sürükleniyor.
  •      Biz seyahat özgürlüğü gönüllüleri olarak “Bu sefer olmaz”  Yurt dışına çıkış harcını, “yurt dışına çıkarmama  harcına” dönüştüremezsiniz, diyoruz!


ISPARTA Milletvekili Sayın SÜREYYA SADİ BİLGİÇ ile birlikte 9 AK Parti milletvekili BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ HK bir kanun teklifi hazırladılar, 5.04.2012 tarihinde Meclis’e sundular.  Bu 166 sayılı bu hafta görüşülecek kanun teklifinin arasına sıkıştırılmış bir maddeyle  yurt dışına çıkış harcına % 33 zam geliyor.

Bu “Deli Dumrul” vergisinin tümüyle kalkmasını beklerken, şimdi üstüne bir de zam yapılıyor.

Türkiye, yurttaşlarının “seyahat özgürlüğü”nü her açıdan keyfi bir biçimde kısıtlayan ülke konumuna sürükleniyor.  Dünyanın en pahalı pasaportu ülkemizde.  10 yıllık biyometrik pasaport  dünyada ortalama 50 dolar ülkemizde yaklaşık 250 dolar. Birçok ülke ya çocuklardan pasaport ücreti almıyor ya da indirim yapıyor ama biz de böyle bir uygulama da yok.

Bir yandan Avrupa Birliği ülkeleri çoktan sonlandırmaları gereken vizeleri, fahiş harçları tam bir işkenceye dönüştürürken, diğer yandan kendi devletimiz  bize adeta vize koyuyor. Yurt dışına çıkış harcı, dünyada 3-5 demokratik olmayan ülke dışında örneği kalmamış bir vergi.
Biz seyahat özgürlüğü gönüllüleri olarak “Bu sefer olmaz”  Yurt dışına çıkış harcını, “yurt dışına çıkarmama  harcına” dönüştüremezsiniz, diyoruz!

Anayasamız tarafından da güvenceye alınan temel bir insan hakkı olan “seyahat özgürlüğümüzü”  ihlal eden bu verginin külliyen kaldırılmasını istiyoruz!
Hükümetimizin tüm dünyada Türkiye’ye konan vizelerin kaldırılması için uğraşırken kendi vatandaşlarına vize koyarak kendi politikalarıyla çelişmesini istemiyoruz. Teklifin gerekçesinde yer alan Gürcistan sınır kapısından Türk vatandaşlarının kimlik kullanarak harç ödemeden yaya olarak geçmeleri ve bu geçiş kolaylığını “suistimal” ettikleri iddiası, bütün vatandaşlarımıza uygulanacak bir “cezaya” dönüştürülemez.  Yarın bir gün AB ülkeleriyle vizeler kalkar ve benzeri  iddialar söz konusu olursa, harç 500 TL mi olacaktır?

Yurt dışına çıkış harcı, seyahat etmek isteyen tüm vatandaşlarımız için adeta  bir “haraç” durumuna dönüşmüştür.  AB ülkelerinin yüksek vize ücretleri ve işkencesini kendi ülkemizde fahiş harçlarla sürekli yaşamak istemiyoruz.

Bu sefer olmaz!

Sayın milletvekillerini dünyanın en hızlı 2. büyüyen ülkesinin, dünyanın en pahalı pasaport ücretini dünya ortalamasına düşürmeye, yurt dışına çıkış harcını kaldırmaya, Avrupa Birliği ülkelerinin haksız vize uygulamaları ile mücadele etmeye davet ediyoruz.  Bizler aklına gelen her sorunu zamla çözmeyi düşünen vekiller değil , yaratıcı çözümler ve hizmetler üreten vekiller istiyoruz.

Seyahat özgürlüğü temel bir insan hakkıdır ve Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin müşterisi değil, yurttaşlarıyız!

Bu sefer olmaz! Bu haksız zamların önlenmesi ve vergilerin kalkması için tüm yurttaşlık haklarımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz. İlk adımı kanun teklifinin geri çekilmesi için bir imza kampanyası başlatarak atıyoruz.

Değerli Basın mensuplarına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri   -  Sırtçantalılar Topluluğu

İrtibat:

O. Suat Özçelebi (Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri) / Onur İnal (Sırtçantalılar Grubu)
T: 0212 2665440   F:0212 2664991   E: seyahatozgurlugu@gmail.com


Hiç yorum yok: