10 Ağustos 2011 Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı'ndan imza kampanyasına yanıt

İmza kampanyamızın bir muhatabı da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı idi. Sayın Abdullah Gül'e 30 Mart tarihinde yolladığımız 1.401 imzalı "imza kampanyası dilekçesi"ne dün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden yanıt geldi, yaklaşık 3,5 ay sonra...

Aşağıya yorumsuz, olduğu gibi aktarıyorum, YORUM SİZİN!Sayı:B.01.0.KİB.03-83-6788-14555                                                                       01.08.2011
Konu: Dilekçeniz

Sayın O.Suat ÖZÇELEBİ

Anayasamızda yerini bulan seyahat özgürlüğünü pekiştirmek için pasaportlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren dilekçeniz alınmıştır.

Anayasanın 87. maddesi gereği kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında olup 88. maddesine göre kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
Bilginizi rica ederim.

Kemal İLTER
Genel Sekreter a.
Kurumsal İletişim Başkanı