13 Temmuz 2015 Pazartesi

İkinci pasaporta İkinci kez harç!


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)yurt dışı seyahatlerinde 2 pasaport kullanmak zorunda kalan yurttaşlarımızla ilgili uygulamaya açıklık getirdi.10 temmuz tarihinde e-pasaport sitesinde ve  "pasaport ve güvenli belge daire başkanlığı" internet sayfasında bir açıklama yayınladı. Daha önce yolladığı bir genelgeye atıf yapan EGM, ikinci pasaport için gerekli belgeler arasında "defter ve harç bedeli makbuzu"nu ayrı ayrı saymaktadır.

Yeni bir pasaport çıkartmadığı ve daha önceki pasaportunun süresi içinde kalmak koşuluyla yeni pasaport verilecek bir yurttaştan defter bedeli dışında ikinci kez harç almanın mantığı nedir? Yurttaşlarının düştüğü zor durumu daha da zorlaştırıp bu durumdan "harç" alan bir devletin Anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğünü kolaylaştırmak yerine açıkça zorlaştırdığı çok açık.

Bu konuda Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama istiyoruz? 

NEDEN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "İki adet geçerli pasaport talepleri" adıyla yayınladığı duyuru metni:
"Daha önceden almış oldukları pasaportları ile yurt dışına seyahat etmek üzere ilgili yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerinden vize alan ve/veya bu ülkelere giriş yapan vatandaşlarımızın, bilahare aynı pasaportları ile bir başka yabancı ülkenin temsilciliğine müracaat ettiklerinde, önceki ülkenin vizesi ve/veya giriş damgasının pasaportunda bulunması gerekçe gösterilerek vize taleplerinin olumsuz karşılandığı, Sürekli seyahat etmek durumunda olan şahısların sık sık yeni pasaport almak zorunda kaldığı bilindiğinden, bu durumdaki vatandaşlarımızın ellerinde yeni tip hususi damgalı, hizmet damgalı ve umuma mahsus e-pasaport türlerinden hangisi bulunursa bulunsun, mağduriyetlerin giderilmesi açısından; Ülke ayrımı yapılmadan yurt dışına seyahat edecek adına iki adet geçerli pasaport düzenlenmiş vatandaşlarımızın iki adet pasaportu da kullanma ihtiyacı hasıl olduğunda durumunu belgelendirmesi halinde talep ettiği süre doğrultusunda kendisine her iki pasaportu da teslim edilebilmesi imkanı sağlanmış, uygulama hakkında ne şekilde işlem yapılacağı hususu 22.04.2013 tarihli ve EGM.Gnl.No:41, Bakanlık Gnl.No:22 sayılı genelge ve 05.12.2013 tarih ve 190250 sayılı emir yazımızla İl Valiliklerine bildirilmiştir. Pasaport talebiniz ile ilgili olarak tüm başvuru belgeleri ile birlikte (biyometrik fotoğraf, nüfus cüdanı ile defter ve harç bedeli makbuzu) ikinci pasaport talebinizle ilgili mazeretinizi belirtir dilekçe ile ilgili Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir."

5 Temmuz 2015 Pazar

İkinci pasaport çifte soygun olmasın!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, vatandaşların, bir ülke için vize işlemleri devam ederken bir başka ülkeye gitme durumlarını belgeledikleri takdirde ikinci pasaportu alabilmelerine imkan veren yeni bir uygulama başlatacağı bildiriliyor.

Çok güzel.

Emniyet Genel  Müdürlüğü uzun zamandır süren yurttaşların haklı taleplerine sonunda bir karşılık verdi. Ve zorunluluğunuzu, durumunuzu belgelendirirseniz 2. pasaport verilebileceğini açıkladı. 

Uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin henüz net bir bilgi yok. (e-pasaport ve emniyetin sitesinden de ulaşamadık) Basında yansıtılan haberlerde sanki sadece iş adamlarına yönelik bir uygulama gibi bir hava da var.

Ancak Türkiye'de pasaport dünyanın en pahalısı, Anayasal hakkımız seyahat özgürlüğünü engelleyecek boyutta. Dünyada ortalama 60 dolar olan ücret Türkiye'de 250 dolar düzeyinde. 2. pasaportun hem herkese verilebilmesi hem de kesinlikle harçtan mahfuz tutulması gerekir. Sadece defter bedeli ödenerek diğer (ilk) pasaportun süresinde bu pasaportların verilmesi lazım. 

Yoksa pasaport süresi için gerekli harcı ödendiği halde, ikinci kez bunun talep edilmesi halinde vatandaşın zor durumundan devlet fayda sağlıyor demektir.

Maliyeti 15-20 lira civarında olan, devletin vatandaşlarına vermek zorunda olduğu bir kimlik belgesini zaten fahiş bir ücretle ve harçla satmak yetmiyormuş gibi, bedeli ödenmiş bir pasaporttan defalarca aynı harçların tahsil edilmesi hiçbir akla, vicdana, hukuka sığacak bir uygulama değildir.

Bu konuda işlemler başlamadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı net bir açıklama yapmalıdır.