25 Temmuz 2013 Perşembe

CHP'den Kanun Teklifi: "Yurt dışı çıkış harcı kalksın"

Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz, "deli dumrul vergisi" olarak nitelediğimiz yurt dışı çıkış harcının kaldırılması için CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi bir kanun teklifi verdi.

Bu kanun teklifini Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri olarak destekliyoruz ve hükümetin de "muhalefetten" geldiği için karşı çıkmamasını, tamamen haklı gerekçelere dayanan bu teklife destek vermesini istiyoruz.

Yurt dışına çıkış harcı, temel bir insan hakkı, Anayasal bir hak olan "seyahat özgürlüğü"nü açık bir biçimde kısıtlayan ve ihlal eden bir uygulamadır. Son verilmelidir.

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin kanun teklifi'nin detayları şöyle:

Uygulamada görülen aksaklıklar üzerine 1974-1977 yılları arasında uygulaması durdurulan bu kanunun, 1978'de tekrar uygulamaya konulduğuna işaret edilen gerekçede, kanunun, döviz satışlarında, avans tahakkukları ile avansların kapatılmasında veya avansların iadesinde gereksiz kırtasiyeciliğe neden olması; özellikle yurt dışı seyahatlerin serbest bırakılması ve kambiyo rejiminde kolaylık ve gerçekçilik sağlanması gerekçeleriyle 1984 tarihli ve Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Toplu Konut Kanunu'nun 1984'te yürürlüğe girmesiyle, yurt dışına çıkışlarda Toplu Konut Fonu için 100 dolar alındığı ancak Toplu Konut Fonu'nun merkezi yönetim bütçesine dahil edilmesini amaçlayan 2001 tarihli ve 4684 sayılı kanunla bu uygulamaya da son verildiği vurgulandı.

Gerekçede, 29 Haziran 2001 tarihli Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KKTC hariç, yurt dışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 dolar alınmasının hükme bağlandığı, harç tutarının 2002 tarihli kanunla 70 lira olarak değiştirildiği belirtildi.

Kanunun verdiği yetkiyle Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen 15 adet muafiyetin, zaman içerisinde 23'e ulaştığının ifade edildiği gerekçede, pasaport ile yurt dışına çıkış yapan kişilerin yaklaşık olarak 2003'te yüzde 15'inin, 2004'te yüzde 13'ünün ve 2005'te yüzde14'ünün harç ödediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gerekçede, 2007'de Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 15 Türk Lirası harç alınmasının kabul edildiği anımsatılarak, şöyle denildi:

"Seyahat özgürlüğü dolaşım, gidip-gelme, yer değiştirme ve yerleşme serbestliği anlamına gelmektedir.Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci devam etmektedir. AB'ye üye ülkelerin hiçbirinde yurt dışına çıkış harcı uygulaması bulunmamaktadır. Yurt dışına çıkış harcı, seyahat özgürlüğünün önünde engel olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ve anayasaya aykırıdır. Ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkilerin uluslararası anlamda eşi görülmemiş bir yoğunluğa ulaşması, turizm sektörünün içinde bulunduğu atılım, beyin gücünün transferi, uluslararası derneklerin çalışmaları, yüz binlerce insanın uluslararası yolculuğunu ve dolaşımını zorunlu kılmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilirliğinin sınırlarını azami ölçüde genişletmek bütün dünya devletleri bakımından zorunluluk arz etmektedir. İnsan haklarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı uluslararası belgelerde olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da seyahat özgürlüğü herkese tanınmıştır.

Harç, bazı kamu kuruluşlarının sundukları kamusal hizmetlerden yararlananların, bu yararların belli bir bedeli olarak ödedikleri karşılıklardır. Vergiler karşılıksız olduğu halde, harç karşılıklıdır. Yurt dışına çıkışta kamuca verilen bir hizmet söz konusu değildir. Kamusal bir hizmet söz konusu olmadığına göre, yurt dışına çıkan vatandaşlardan miktarı ne olursa olsun harç adı altında bir bedel talep etmek de söz konusu olamamalıdır. Bakanlar Kurulu'na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yurt dışına çıkış harcının sıfıra indirilmesi yönünde yetki verilmesi; yurt dışına çıkacaklar için bir ayrıcalık tanınması anlamına geleceği, bu tür ayrıcalıkların ise verginin verimliliği ve vergide adalet ilkelerine aykırılık teşkil edeceği gibi; harcı sıfıra indirmenin verginin kaldırılması sonucunu doğuracağı, bunun ise verginin yasallığı ilkesi ile bağdaşmayacağı açık olduğundan Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesi anayasanın 73. maddesi ile de bağdaşmamaktadır. Teklif ile kanun yürürlükten kaldırılmakta ve seyahat özgürlüğünün önünde engel teşkil eden uygulamaya son verilerek Anayasa'nın 23. maddesi ile uyum sağlanmaktadır."

Kanun Teklifi'nin tümünü okumak için lütfen TIKLAYIN!

22 Temmuz 2013 Pazartesi

İmza 5 BİN kişiyi geçti, HEDEF 10 BİN!

3 yıldır seyahat özgürlüğü engellerine karşı mücadele veriyoruz. Sizlerle birlikte... Son kampanyalarımızdan biri de  ‪#‎Pasaporta513TLVEREMEM‬ etiketiyle Twitter'da başlattığımız kampanya. Bu kampanyamıza destek vermek isteyen bir takipçimiz Ozan Mercan  Change.org da bir imza kampanyası başlattı. Biz de ilk günden beri imza kampanyasını her mecrada destekliyoruz.

İmza sayısı 5 BİN kişiyi geçti...

HEDEF 10 BİN İMZA! 


Şimdi sadece kendiniz değil, arkadaşlarınız ve çevrenizi kampanyaya katılmaya ikna edin, bu hafta imzaları tamamlayıp Maliye Bakanı'nın önüne dikilelim. 

Neden 10 TL maliyeti olan bir pasaport 513 TL diye... 

Neden Dünyada ortalama 60$ olan bir pasaport Türkiye'de 260 dolar diye...

Neden seyahat özgürlüğü Anayasal, temel bir insan hakkı olduğu halde kolayca kısıtlanıyor diye,

Neden Dünyada bize konan vizeleri kaldırmaya çalışırken, kendi ülkemizde bize adeta vize koyuyorsunuz diye...

Bu sorulara sizin için de yanıt arayalım...

"Bir imzadan ne olacak" demeyin, daha önce başardık, 2010 yılında pasaport ücretlerini %50 düşürdük, yine desteğinizle başarabiliriz.


İMZA İÇİN TIKLAYIN!

19 Temmuz 2013 Cuma

#OrantısızSoygun a karşı çıkıyoruz!

Türkiye seyahat özgürlüğü açısından tam bir karabasana dönüşmüş durumda.

Dünyanın en pahalı benzini, dünyanın en pahalı pasaportu...

Ve vatandaşlardan istenen ücretler öylesine yüksek ve anormal bir düzeyde ki bunları bir "soygun" diye nitelememek mümkün değil.

Örneğin Benzinin litresi 5 Lira  %65'i vergi, Pasaport 10 yıllık 513 TL maliyeti sadece 10 Lira, yani %98' vergi ve harç...

Yurt dışına çıkacaksınız, "hop dur bakalım bize yurt dışı çıkış harcı ver!"

Katlanılır gibi değil...

Makul bir vergilendirme devletin hakkı ama "soygun" değil!

Bu nedenle herkesi #OrantısızSoygun etiketiylebu fahiş vergi ve harç politikasına karşı çıkmaya çağırıyoruz. Ve temel bir insan hakkı olan "seyahat özgürlüğü" engellerine son verene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.


16 Temmuz 2013 Salı

Pasaportun maliyeti sadece 10 TL


Bir grev, uzun zamandır açık kaynaklardan öğrenmeye çalıştığımız pasaport ücretinin netleşmesini sağladı: 10 TL.

Bu rakamı Darphane grevi nedeniyle Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya ile bir röportaj yapan Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberinde, Akkaya dile getiriyor. Tabi diğer "değerli kağıt" diye bize satılan dokümanların da maliyetlerini vermiş. İnanılmaz rakamlar:

Trafik tescil belgesi: maliyeti 2 lira, satışı 66,5 lira. Ehliyet: maliyeti 2 lira, satışı 89 lira. Trafik ruhsatı belgesi: maliyeti 2 lira, satışı 89 lira. Evlilik cüzdanı: maliyeti 3 lira, satışı 66 lira...Pasaport ise evet sadece, 10 TL. Devlet bunun için vatandaşlarından 72 TL alıyor. Ayrıca bir de harç 10 yıllık pasaportta bu toplam 513 TL'yi buluyor.

Lafı esirgemeyelim, bu "tam bir soygun".

3 yıldır kamu otoritesine sesleniyoruz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin müşterisi değil, Yurttaşıyız" diye... Bu kadar açık ara bir maliyet olduğundan cidden şüpheleniyorduk. Çünkü pasaportun içine konan çipin maliyetini ihalelerden öğrenmiştik, 2 € bile değildi.

Artık gittikçe netleşen bu tabloya isyan etmemek mümkün değil.

AB ile vize müzakereleri yapan, diğer dünya ülkelerinin yurttaşlarına koyduğu vizeleri kaldırmaya çalışan bir hükümet, kendi vatandaşlarına bu kadar açık vizeler koyar mı?

Pasaport ücreti-harcı fahiş olan, yurt dışı çıkış harcı uygulayan, yeşil pasaport ayrımcılığı yapan, çocuklara, gençlere, engellilere en küçük bir indirim yapmayan bir hükümetin temel bir insan hakkı olan "seyahat özgürlüğünü" desteklediği söylenebilir mi?

Mızrak artık çuvala sığmıyor, bunun üstü örtülemez.

Dünya ortalaması 60 $ ol
an pasaport ücretine Türkiye hemen geçmek zorundadır. Yüzde 93'ünün pasaportu olmayan bir ülke olmak utancından kurtulmalıyız, dünyanın kapılarını kendi yüzümüze kapattığımız bir ülke olmaktan çıkmalıyız.

Pasaportun para kapısı değil, bir dünya kapısı ve devlet tarafından verilmesi zorunlu sadece bir kimlik belgesi olduğunu anlamalıyız.

Anlamalısınız sayın hükümet!

12 Temmuz 2013 Cuma

Kampanyamız #Pasaporta513TLVEREMEM Ekşi Sözlük'te

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri'nin başlattığı  #Pasaporta513TLVEREMEM kampanyası Ekşi Sözlük yazarlarının da ilgisini çekti. Ve sözlükçüler kampanyaya adeta açık desteklerini verdiler.

Yazdıkları yaratıcı ve eleştirel entrylerle dünyanın en pahalı pasaportu olan T.C. pasaportunun ücretinin düşürülmesi, seyahat özgürlüğünün önündeki temel engellerden birinin kaldırılması için fikirlerini yazıyorlar. 

Tüm sözlük yazarlarını kampanyamıza katılmaya, düşüncelerini yazmaya, kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz.

Ekşi Sözlük'teki #Pasaporta513TLVEREMEM maddesine ulaşmak için lütfen TIKLAYIN!

11 Temmuz 2013 Perşembe

Davutoğlu: "Pasaport Harçlarını Düşürmeyeceğiz!" diyor. Biz de DÜŞÜRECEKSİNİZ!

Biz #Pasaporta513TLVEREMEM kampanyası yaparken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu TBMM'de kendisine verilen bir soru önergesini yanıtladı.

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün sordu:
"Almanya’da yaşayan Türkler arasındaki işsizliğin Almanların üç katına ulaştığı ve her iki gençten birinin işsiz olduğu düşünülürse, sizce vatandaşlarımız bu denli yüksek pasaport bedellerini nasıl ödeyecekler? Yaptığınız son zamları geri çekip konsolosluk ve pasaport ücretlerini üçte birine düşürmeyi düşünüyor musunuz”

Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu yanıt verdi:
"Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl mevzuatımız uyarınca, Maliye Bakanlığımızca belirlenmektedir. (...)
 Halihazırda pasaport harçları ve diğer konsolosluk işlemleriyle ilgili harçların düşürülmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”

Sadece Almanya'da yaşan Türkler değil tüm yurttaşlarımızın elinden seyahat özgürlüğünü alan fahiş harçlar için biz de dünyada ortalama ücreti 60 $ olan #Pasaporta513TLVEREMEM diyoruz.


Demeye devam edeceğiz!

"Pasaport para kapısı değil bir kimlik belgesidir."
"Pasaport para kapısı değil dünya kapısıdır."

Demeye devam edeceğiz!

"Her yıl otomatik zamlanan bir pasaport istemiyoruz."
"Dünyanın en pahalı pasaportunu istemiyoruz."

Demeye devam edeceğiz!

Hep birlikte temel insan hakkımız, Anayasal hakkımız olan seyahat özgürlüğüne sahip çıkmak için 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Müşterisi değil Yurttaşıyız" demeye devam edeceğiz.

Siz pasaport harçlarını adeta bir haraç olmaktan çıkarmadıkça biz sesimizi yükseltmeye, haklarımızı istemeye, mücadeleye devam edeceğiz.

9 Temmuz 2013 Salı

YEŞİL PASAPORT AYRIMCILIĞI BİR ADIM GERİLEDİ!


Mutluyuz. 2 yıldır sürdürdüğümüz "Yeşil Pasaport Ayrımcılıktır" kampanyasından kısmi sonuç aldık. Ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iş adamları ile başka meslek gruplarının yeşil pasaport taleplerinin karşılanmayacağını açıkladı. 

Özellikle çaba harcadığımız ve "eşitsizlik" boyutuna dikkat çektiğimiz iş adamlarına yeşil pasaport verilmesine yönelik girişimlere karşı kampanyalarımızın sonuç vermesi diğer kampanyalarımız için de umut verici oldu. YEŞİL PASAPORT AYRIMCILIĞI BİR ADIM GERİLEDİ DİYEBİLİRİZ. 

Dış işlerinin açıklamasında sanki başka ülkelerde de varmış gibi gösterdiği dünyada sadece Türkiye'ye özgü yeşil pasaport uygulamasından yaklaşık 1,2 milyon kişinin yararlandığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu pasaporta dayalı ayrımcılığın tamamen son bulması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Yan sütunda bu kampanyalarda kullandığımız görseller yer alıyor.


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de, halen üst düzey kamu görevlileri ve bunların ailelerine verilen, Schengen ülkeleri dahil, pekçok ülkenin vize istemediği yeşil pasaportun (hususi pasaport), işadamlarına ya da gazeteciler gibi çeşitli meslek gruplarını kapsayacak şekilde genişletilmesi isteklerine son noktayı koydu. 

Dışişleri, yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.


CHP Milletvekili Mehmet Şeker'in yeşil pasaportlar konusunda verdiği soru önergesine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla verilen yazılı yanıtta, "5682 sayılı hususi damgalı pasaport kanunundan faydalanamayan ülkemizin farklı kurum ve kuruluşları tarafından da çok sayıda hususi damgalı pasaport talebinde bulunulmaktadır. 

Hususi damgalı pasaport alabilecek kişilerin alanının genişletilmesi ile bu pasaportların kullanım amacı dışına çıkılacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Başta AB ülkeleri olmak üzere, Türkiye'ye yönelik uygulanan vize rejimine karşı işadamları, gazeteciler, üst düzey özel sektör görevlileri gibi kesimlere de yeşil pasaport hakkı tanınması konusu daha önce gündeme gelmişti.

"KAPSAM GENİŞLERSE, DİĞER ÜLKELER VİZE KOYABİLİR"

Dışişleri Bakanlığı yanıtında, yeşil pasaport kullanıcılarının kapsamının genişletilmesi halinde, pekçok ülkenin halen bu pasaporta yönelik uyguladığı kolaylıkları da kaldırabileceğine de dikkat çekildi. 

Açıklamada, "Ayrıca resmi görevli kişiler haricindeki kimselere bu nevi pasaportların düzenlenmesi halinde diğer ülke makamlarınca bu tür pasaportlara mevcut kolaylıkların sınırlandırılması hatta vizeye tabi tutulması gibi ihtimalleri gündeme getirebileceği değerlendirilmektedir" denildi.8 Temmuz 2013 Pazartesi

#Pasaporta513TLVEREMEM Kampanyamız Habertürk'te!

#Pasaporta513TLVEREMEM Etiketiyle Twitter ağırlıklı olmak üzere sosyal medyada sürdürdüğümüz kampanyamıza Habertürk yer verdi. 

‘Otomatik olarak zamlanan tek pasaport bizimki’


Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri grubunun kurucusu Suat ÖZÇELEBİ:

TÜRK pasaportu dünyanın en pahalı pasaportu. Türkiye nüfusu 76 milyon ama sadece 7 milyon insanın pasaportu var. Asgari ücret 801 lira, pasaport 513 lira. Bu insanlar gezmesinler mi? Şu anda Twitter’da “Pasaporta 513 lira veremem” etiketiyle kampanya yapıyoruz. 3 yıl önce kurulduk ve yaptığımız kampanya ile Haziran 2010’da pasaport fiyatlarını yüzde 50 düşürttük. Fakat dünyada otomatik zamlanan tek pasaport Türk pasaportu. Çünkü değerli kâğıt olduğu için her yıl yeniden değerlenme oranında zamlanıyor. Pasaportun ücreti aslında 72 lira, gerisi harç. Fahiş pasaport ücreti insanların seyahatini engelliyor. Seyahat özgürlüğüne göre Anayasa ihlali söz konusu. Talebimiz, bu ücretin dünya ortalamasına çekilmesi ve otomatik zam kıskacından çıkarılmasıdır.

Haberin diğer ayrıntılarını okumak için lütfen TIKLAYIN!


Lütfen fotoğrafı büyütmek/okumak için üstüne tıklayın!

5 Temmuz 2013 Cuma

#Pasaporta513TLVEREMEM

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri hep birlikte sosyal medyada fahiş pasaport ücretlerine karşı kampanya yapıyoruz. Tüm takipçilerimizi yukardaki etiketle kampanyaya katılmaya çağırıyoruz.
Dünyanın en pahalı pasaportu olan T.C. pasaportu, 10 yıllık 513 TL. Dünyada ortalama 10 yıllık pasaport ücretleri sadece 60 dolar.

Gelin kamu otoritesine temel ve anayasal bir insan hakkı olan "seyahat özgürlüğü" için sesimizi hep birlikte daha gür duyuralım!

4 Temmuz 2013 Perşembe

Herkesi #benimehliyetimzatenvar demeye çağırıyoruz!

Türkiye "değerli kağıt" kanunu üzerinden yurttaşlarının cebine elini atma ülkesine dönüştü. Her eski-yeni düzenlemede bir belge, kimlik benzeri bir doküman söz konusu oldu mu ya değerli kağıtlar ya da harçlar kanunu vasıtasıyla millet adeta soyuluyor.

Yıllardır değerli kağıt statüsünde olan pasaport sadece bu nedenle ilgili yasa gereği her yıl "otomatik zamma" uğruyor. Haziran 2010 tarihinde büyük bir kampanya ile fiyatının %50 düşürülmesine vesile olduğumuz pasaport, yine eski fiyat seviyesine gelmek üzere, şu anda 513 TL oldu. Uzun zamandır da dünyanın en pahalı pasaportu.

Şimdi de devlet yeni çipli ehliyetlere geçecek, torba yasa ile Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu görüştü ve çok fahiş sayılacak değerli kağıt (ayrıca harç cezaları) ücretleri saptamış durumda. 24 milyon ehliyet sahibi vatandaşımızı ilgilendiren bir uygulama söz konusu. Basına yansıyan haberler göre 101 ya da 86 TL civarında kişi başına bir "değerli kağıt bedeli" alınması söz konusu. 

İnsanlar zaten sahip oldukları ehliyetleri değiştirirken yine devlete para ödeyecekler. Bunun nedenini ve bu ücretin nasıl saptandığını belirten en küçük bir açıklama yine yok: Değerli kağıt bedeli dışında ilerde harç olacak mı zam nasıl gerçekleşecek, neden bu kadar yüksek bir ücret/maliyet ilişkisi var?

Bir sosyal devlet her uygulamasında insanların zaten sahip oldukları ve onlara vermek zorunda olduğu bir şeyi sürekli onlara "satar mı?" Bu yurttaşlarını adeta "müşteri" yerine koymak değil mi? İnsanlar doğrudan ve dolaylı birçok şey için vergi, harç öderken zaten sahip oldukları bir şey için neden tekrar ücret ödesinler?

Önemli bir diğer nokta "değerli kağıt" kanununa tabi olduğu için her yıl enflasyon oranında ehliyet ücretlerinin de otomatik artırılması söz konusu olacak mı? Bir süre sonra çok daha fahiş ücretlerle mi karşı karşıya kalacağız? Çünkü sürücü belgeleri, ömür boyu kullanılamayacak, 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenecek. Yenileme sırasında sürücünün sağlık durumu kontrol edilecek. Ve bu yenilemede de yeniden her yıl zamlanmış ücreti ödemek zorunda kalacağız.


Bu torba yasanın Meclis görüşmelerinde mutlaka değiştirilmesi ya da  içinde yenilememe halinde ağır harç cezaları da barından bu kanun teklifinin geri çekilmesi, halka ayrıntılı bir açıklama ve bilgilendirme yapılması zorunludur. Her şey olup bittikten sonra değil.

Toplum kanun teklifi basına yansıdıktan sonra ciddi tepkiler göstermeye başladı. Yurttaşlarının tepkilerine duyarlı bir parlamento ve hükümet bu haklı talepleri görmezden gelemez. Çok daha makul bir düzenleme yapılmalı ve bu fahiş "değerli kağıt" ücretleri kaldırılmalıdır.

Sizleri Twitter'da şu etiketleri paylaşmaya çağırıyoruz:  
Bu işlemler için gereken trafik harcı ödenmeyecek, sürücü belgesi yenilemelerinde harç alınmayacaktır. Bu da doğru bir yaklaşım olmakla birlikte eksiktir. Zira sürücü belgesi almaya ilişkin mali külfet iki tanedir. Biri 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınmakta olan trafik harcı, diğeri ise 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa göre tahsil edilen değerli kağıt bedelidir. Bugün itibarıyla sürücü belgesi alamaya hak kazanana bir vatandaş, ehliyet sınıfına göre 110 TL ila 556 TL arasında değişen harç ödeyecek, belgesinin kendisi için ise 101 TL değerli kağıt bedeli ödemek durumundadır. Teklifte harç istisnası getirilmekle birlikte değerli kağıt bedeline ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Bu durumda sürücü belgelerinin yenilenmesinde vatandaşlar 213 yılı için 101 TL olarak belirlenen ve her yıl Maliye Bakanlığınca güncellenen bu tutarı ödemek durumunda kalacaktır. Oysa ehliyetlerin yenilenmesine ilişkin olarak harç alınmamasının mantığı her neyse bunun değerli kağıt bedeli için de geçerli olması gerekmektedir. Bu durum hem daha adil hem de daha tutarlı bir sonuç yaratacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik olarak atılan bu doğru adım, mali hesapların gölgesinde kalmamalı, sürücü belgesi yenilemelerinde değerli kağıt bedelinin de alınmaması kanunen temin edilmelidir.
Yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmaması öngörülmekle birlikte değerli kağıt bedelinin alınmamasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bugün itibariyle 101 TL olan değerli kağıt bedelinin alınmasının anlamı olmadığı gibi sürücülere mali külfet yükleyecektir. O nedenle, harç bedelinin yanısıra, değerli kağıt bedeli de alınmamalıdır.

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Vizesiz Avrupa ve Vizesiz Türkiye Kardeştir!

Eurodesk, Avrupa Birliği ile ilgili bir bilgi ağı. #NoVisaForTurkeyetiketiyle Twitter'da bir kampanya yapıyor. Yarın (02.07.2013) 10:30-12:30 arasında aşağıdaki vize dokümanını paylaşarak resim bölümüne kendi fotoğrafınızı koyun biz de yayınlayalım, duyurusu yaptı. 

Biz resim bölümüne Türkiye'deki "vizelerin" fotoğrafını koyduk. Şimdi sizlerden de bugün ve yarın bu fotoğrafı @eurodesktr ve @ulusalajans adresiyle paylaşmanızı ve "seyahat özgürlüğü" taleplerimizi kamu otoritesine duyurmanızı istiyoruz. 

Lütfen bu fotoğrafı kopyalayıp Twitter'da @eurodesktr ve @ulusalajans adresine yollayın, katılımı artırın!

"Vizesiz Avrupa" ve "Vizesiz Türkiye" Kardeştir!Fotoğrafı daha büyük görmek için üstüne tıklayabilirsiniz!